تجهیزات پخت غذا
تجهیزات پخت غذا مرسا تجهیز

اجاق گاز 4 شعله فر دار

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

اجاق گاز تک شعله رومیزی

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

اجاق گاز چهار شعله رومیزی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

اجاق گاز دو شعله رومیزی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

اجاق گاز صنعتی 4 شعله پایه دار

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

اجاق گاز صنعتی ۶ شعله پایه دار

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

اسنک ساز

 • (2s)

65610593  – برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید

اگزاست فن آشپزخانه های صنعتی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

بلدرچین گردان

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پاپ کورن ساز

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پاستاپز

 • (4s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تابه گردان

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تنور سیب زمینی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

ته چین پز صنعتی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

جوجه گردان

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه بریدینگ

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه کباب ترکی و دستگاه دونر کباب

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه مرینیتور

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دمکن برنج 1 خانه

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دیزی پز

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593