ته چین پز صنعتی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

جوجه گردان

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه بریدینگ

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه کباب ترکی و دستگاه دونر کباب

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه مرینیتور

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دمکن برنج 1 خانه

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دیزی پز

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دیگ پلوپز صنعتی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

دیگ خورش‌پز صنعتی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سرخ کن دو سبده

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

فر بخارپز ایستاده تحت فشار

 • (5s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

فر پیتزا ریلی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

فر پیتزا صندوقی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

فر دمکن برنج استیل

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593