خلال کن

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

خمیر پهن کن

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

خمیرگیر

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دوغ ساز

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سبزی خردکن بشقابی

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سوسیس پر کن

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

فلافل زن دستی

تماس و دریافت لیست قیمت :  65610593 -021

کابینت آبچکان صنعتی

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

کابینت استیل صنعتی

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

کابینت دیواری استیل

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

کالباس بر یا اسلایسر

برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

کانتر سرد سلف سرویس

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593