اگزاست فن آشپزخانه های صنعتی

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

بلدرچین گردان

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پاپ کورن ساز

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پاستاپز

  • (4s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

تابه گردان

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

تنور سیب زمینی

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

ته چین پز صنعتی

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

جوجه گردان

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه بریدینگ

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

دستگاه کباب ترکی و دستگاه دونر کباب

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593