ترازوی آشپزخانه

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

ترولی حمل غذا گرمخانه دار

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

تنور سیب زمینی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

جوجه گردان

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

چاقو برش کباب ترکی

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

خلال کن

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

خمیر پهن کن

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

خمیرگیر

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه بریدینگ

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

دستگاه کباب ترکی و دستگاه دونر کباب

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه مرینیتور

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

سالاد بار نما استیل

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

سالاد بار نما چوبی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

سرخ کن دو سبده

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066