تجهیزات آماده سازی و نگهداری غذا
تجهیزات آماده سازی و نگهداری غذا مرسا تجهیز

پاتیل خیساندن برنج

  • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پوست کن

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تاپینگ بستنی

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تاپینگ پیتزا و ساندویچ

  • (4s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

ترازوی آشپزخانه

  • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

توستر صنعتی

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

جا کره ای

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

چرخ گوشت صنعتی 32 گیربکسی

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

چرخ گوشت صنعتی 42 گیربکسی

  • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

چلیک حبوبات و جا سیخی استیل

  • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593