نشست نهایی کمیته تدوین استاندارد تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری – قسمت 2-3: الزامات ویژه – دیگ های پخت

پیرو جلسات گذشته که با حضور کارشناسان حوزه مکانیک از صنعت، آزمایشگاه همکار، اداره کل استاندارد استان خوزستان، دانشگاه چمران، انجمن مهندسین مکانیک ایران برگزار شد به بررسی و اصلاح پیش‌ نویس استاندارد ملی تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری – قسمت 2-3: الزامات ویژه – دیگ های پخت به شماره 3-2-17646 پرداخته شد که در نهایت پیش نویس نهایی در سایت سازمان ملی استاندارد ایران بخش پیش نویس فهرست استاندارد ملی قابل رویت می‌باشد که مقرّر است در تاریخ 14/12/1397 مجدداً با حضور کارشناسان و داوران رای نهایی جهت صدور این استاندارد به سرانجام برسد و بازنگری اول این استاندارد در اختیار صنایع مرتبط با تولیدکننده تجهیزات آشپزخانه صنعتی و آزمایشگاه همکار قرار گیرد.

 

استاندارد تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری
استاندارد تجهیزات گازسوز آشپزخانه تجاری – قسمت 2-3: الزامات ویژه – دیگ های پخت

خاطر نشان می‌شود شرکت مرسا تجهیز پیشگام در جهت اعتلای دانش فنی مرتبط با صنعت آشپزخانه ها و استانداردسازی محصولات مرتبط خود همانند نام خود، پیشگام در عرصه فناوری و به روز شدن تکنولوژی ساخت و تولید خود و همکاران در این زمینه می‌باشد. لذا در کمیته ملی تدوین استاندارد جهت تجدید نظر اول استاندارد ملی دیگ های پخت آشپزخانه صنعتی، مدیرعامل این شرکت جناب آقای هاشم عبدی و همچنین مدیر کنترل کیفیت جناب آقای علی محمدخانی غیاثوند حضور به عمل رساندند.

ترک نظرات