تجهیزات آماده سازی و نگهداری غذا
تجهیزات آماده سازی و نگهداری غذا مرسا تجهیز

پاتیل خیساندن برنج

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پوست کن

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تاپینگ بستنی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تاپینگ پیتزا و ساندویچ

 • (4s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

ترازوی آشپزخانه

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

توستر صنعتی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

جا کره ای

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

چرخ گوشت صنعتی 32 گیربکسی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

چرخ گوشت صنعتی 42 گیربکسی

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

چلیک حبوبات و جا سیخی استیل

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

خلال کن

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

خمیر پهن کن

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

خمیرگیر

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دوغ ساز

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سبزی خردکن بشقابی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سوسیس پر کن

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

فلافل زن دستی

تماس و دریافت لیست قیمت :  65610593 -021

کابینت آبچکان صنعتی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066