بلدرچین گردان

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پاپ کورن ساز

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پاتیل خیساندن برنج

  • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پاستاپز

  • (4s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پوست کن

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تابه گردان

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تاپینگ بستنی

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تاپینگ پیتزا و ساندویچ

  • (4s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

ترولی بن ماری با گرمخانه بیمارستانی

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066