کباب پز گازی

  • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

گریل تخت رومیزی

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

گریل ذغالی رومیزی

  • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

هات داگ پز

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

هود آشپزخانه صنعتی

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

هود باکسی دیواری تمام استیل

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

هود باکسی مرکزی تمام استیل

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

وافل ساز

  • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066