بلدرچین گردان

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پاستاپز

  • (4s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پمپ سس رومیزی

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

پوست کن

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

تاپینگ پیتزا و ساندویچ

  • (4s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

ترازوی آشپزخانه

  • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

ترولی حمل غذا گرمخانه دار

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

تنور سیب زمینی

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

جوجه گردان

  • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593