جا کره ای

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

جوجه گردان

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

چلیک حبوبات و جا سیخی استیل

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه بریدینگ

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه کباب ترکی و دستگاه دونر کباب

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دستگاه مرینیتور

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دمکن برنج 1 خانه

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دوغ ساز

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دیزی پز

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

دیگ پلوپز صنعتی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

دیگ خورش‌پز صنعتی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سالاد بار نما استیل

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سالاد بار نما چوبی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سبزی خردکن بشقابی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سرخ کن دو سبده

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سینک ظرفشویی صنعتی دو لگنه

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

شوت ترکیبی سیب زمینی و ساندویچ

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

شوت سیب زمینی

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

فر بخارپز ایستاده تحت فشار

 • (5s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

فر پیتزا ریلی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

فر پیتزا صندوقی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

فر دمکن برنج استیل

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593