کانتر گرم سلف سرویس

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

کراکف پز

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

گرمخانه رومیزی مرغ سوخاری

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

گریل تخت رومیزی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

گریل ذغالی رومیزی

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

میز کار استیل دیواری

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

میز کار استیل مرکزی

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

میز کار رویه چوبی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

هات داگ پز

 • (1s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

همبرگر زن دستی

تماس و دریافت لیست قیمت :  65610593 -021

هود آشپزخانه صنعتی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

هود باکسی دیواری تمام استیل

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

هود باکسی مرکزی تمام استیل

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066