تجهیزات سرو و سلف سرویس
تجهیزات سرو و سلف سرویس غذا مرسا تجهیز

ترولی بن ماری با گرمخانه بیمارستانی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

ترولی حمل غذا گرمخانه دار

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65611066

ترولی سه طبقه حمل غذا

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

جا کره ای

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سالاد بار نما استیل

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

سالاد بار نما چوبی

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

شوت ترکیبی سیب زمینی و ساندویچ

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

شوت سیب زمینی

 • (3s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

کانتر ساده سلف سرویس

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

کانتر سرد سلف سرویس

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593

کانتر صندوق

 • (2s)

 برای استعلام قیمت با ما تماس بگیرید – 65610593