مرسا تجهیز پیشگام مبتکر طرح ابداعی “درب ترمزی تابه گردان”

درب ترمزی تابه گردان طرح ابداعی و ابتکار تیم فنی و مهندسی شرکت مرسا تجهیز می باشد . شرکت مرسا تجهیز پیشگام در تولید محصولات خود با ارائه طرح‌های نوین در ساخت تجهیزات آشپزخانه صنعتی، هرگونه دسترسی و تسهیل در استفاده از این تجهیزات را برای مشتریان امکان‌پذیر می‌سازد.

این فناوری گاه بصورت ایده از سوی تیم مجرب مجموعه ارائه می‌شود و در مواقعی با در نظر گرفتن کلیه جوانب از جمله امکان‌سنجی و صرفه اقتصادی بصورت سفارشی از سوی مشتریان پیشنهاد می‌گردد.

در این راستا شرکت مرسا تجهیز پیشگام با طرح ابداعی خود در ساخت تجهیزات آشپزخانه صنعتی با عنوان “درب ترمزی تابه گردان” این قابلیت را برای سرآشپز در استفاده از تجهیزات آشپزخانه صنعتی محیّا ساخته که به هنگام باز شدن درب آن بدون هیچ شتاب و یا پرتابی می‌تواند از آن استفاده نماید.

مکانیزم کارکرد درب ترمزی تابه گردان بصورت لولایی بوده که با هربار باز شدن بصورت مقطعی توسط دست انجام می‌گردد و درب آن را تا حد ممکن باز یا بسته نگه می‌دارد. تابه گردان های کنونی در تولیدات مختلف از این مزیت برخوردار نبوده و این مجموعه با در نظر گرفتن نکات ریز و حساس و رعایت استاندارد در امر ساخت و تولید رضایت کامل مشتریان را برآورده ساخته است.

ترک نظرات